Juridisk engelska

Med vårt team av juridiskt kunniga medarbetare så kan vi erbjuda utbildningar och kurser i juridisk engelska för såväl jurister som andra medarbetare som kommer i kontakt med juridisk terminologi i sitt dagliga arbete.

Barbara Petrie-Repar har en lång bakgrund inom juridik som hon kombinerar med internationell erfarenhet och goda kunskaper inom IT och teknik. Efter att ha erhållit sin advokattitel i Australien 1994 så har Barbara arbetat för advokatbyråer, som frilansande konsult samt inom den offentliga förvaltningen, senast som utredningschef.

Saul Cambridge har avlagt brittisk juristexamen och har 25 års erfarenhet som jurist, managmentkonsult och utbildare, inklusive sju år som partner hos Freeth Cartwright LLP och flera år hos Citibank och ansedda Norton Rose (numera Norton Rose Fulbright). Saul har en universitetsexamen från Cambridge och har även arbetat som frilansande journalist för BBC.

men efter några år inom juridiken, i Australien och Storbritannien, sadlade han om till en karriär inom kommunikation. De senaste fyra åren har Gerard innehaft chefsroller inom kommunikation och utbildning för The Internet Society, en världsomspännande organisation som engagerar sig i standarder, utbildningsfrågor och policyfrågor som rör Internet i sin helhet.