Intensivkurser i affärsengelska

Behöver du snabbt förbättra dina engelskkunskaper? Vi erbjuder dig flexibla lösningar baserade på dina behov.

1-5 tillfällen per vecka - Intensivt och effektivt

Vi kommer till dig vid ett till fem tillfällen i veckan för att du ska ta snabba och stora kliv framåt med dina engelskkunskaper. Kurserna skräddarsys helt och hållet  efter dina eller din grupps behov. Dessa kurser hålls bl a i Stockholms och Göteborgsområdet samt i Malmö, Uppsala, störrre delen av Mälardalen, Örebro och Karlstad. Under vissa förutsättningar kan vi även hålla kurser i t ex Linköping, Norrköping, Gävle, Jönköping och andra orter med snabba tågförbindelser från Stockholm, Göteborg eller Örebro.

Pendlarkurs – För dig som bor på andra orter.

Med centralt belägna undervisningslokaler 800 meter från Stockholms central så kan vi sy ihop en lösning för dig som bor en bit ifrån Stockholm eller Göteborg. Via 3-8 intensiva lektionsdagar fördelat över en lämplig tidsperiod så kan du erhålla kontinuerlig skräddarsydd utbildning som ändå blir kostnadseffektiv då vi kör 6-8 lektioner vid varje tillfälle.

Exempel, du tar tåget till Stockholm en dag per vecka och kommer till våra lokaler tidig förmiddag. Vi kör 3-4 lektioner med paus på förmiddagen varefter vi bryter för lunch och du får tillfälle till att kolla e-posten, ringa viktiga samtal och ta en paus från engelskan. Sedan kör vi 2-3 lektioner till och avslutar i tid för att du ska kunna ta dig hem i rimlig tid. Efter fyra veckor har du hunnit med 24 lektioner och känner att din engelska lyft till en helt ny nivå.

Ett annat populärt alternativ är våra intensivkurser i England där vi jobbar med Accent International, ett av de absolut bästa företagen inom affärsengelska i England.

Halvdags eller endagsseminarium – För specifika kunskaper

Passar speciellt bra för grupper som vill ha föreläsning om ett specifikt ämne, t ex kulturella aspekter i ett visst land eller länder, fackspråk inom ett specifikt område, den politiska situationen i ett land etc. Arrangeras över hela landet samt även i Norge, Finland och Danmark.

En eller flerdagarskurser

För företaget/gruppen/avdelningen.

En grupp av medarbetare på ert företag behöver uppdatera engelskkunskaperna. Vi erbjuder kostnadsfri behovsanalys för att hitta en utbildningslösning som tar hänsyn till varje medarbetares kunskapsnivå, deras arbetsuppgifter och behovet av engelska. Allt skräddarsys för att alla ska få nytta av kursen i deras dagliga arbete, inte bara ett diplom att arkivera i byrålådan. Arrangeras över hela landet samt även i Norge, Finland och Danmark.