Copywriting & Editing

När det gäller våra tjänster inom Copy & Edit så är vi försiktiga med att avslöja vilka kunderna är på grund av uppdragens ofta känsliga natur, men typiska jobb vi haft under året är:

  • VD-brev för koncern inom Retail. Omsättning 10 miljarder+.
  • Årsredovisning fastighetsbolag. Omsättning 1 miljard+.
  • Artikel för facktidskrift. Konsultbolag som är ledande i sin bransch.
  • Texter i sociala medier för industriföretag. OMX 30.
  • Korrigering av tekniska texter för en av de största statliga myndigheterna.

Många av uppdragen utgår från svenska texter men är för kunder som vill ha mer än en ord-för-ord översättning. Vi skriver texter med en ton, färg och form som anpassats till såväl avsändare som publik.

Vill du veta mer, kontakta Per Wassgren på per@executiveenglish.se eller direkt på hans mobil 070-734 22 41.