4 December 2017

GÖTEBORG/BORÅS

Kabona AB är ett av de ledande företagen i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation, en automation som kombinerar ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader och ett långsiktigt hållbart samhälle. Hittills har företagets fokus varit på den svenska marknaden, så kommer det även att vara i framtiden, men samtidigt ser man stora möjligheter internationellt och då blir goda kunskaper i engelska helt nödvändiga.

Latest News
News archive